Працівники галузі освіти Тростянеччини, чий досвід занесений до обласного банку та анотованого каталогу передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. Інформаційні дані: 2015 рік

 

Працівники галузі освіти Тростянецького району, чий досвід занесений до районного та обласного (*) банків передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини та Сумщини (*).  Інформаційні дані: 2015 р.

ППД Національно-патр

Тема досвіду. Формування загальнокультурної компетентності молодших школярів шляхом використання елементів народознавства в навчально-виховному процесі.

Носій досвіду: Липченко Т.А.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2011 р.


Тема досвіду. Формування навичок комунікативної та самоосвітньої діяльності учнів на уроках української мови шляхом використання краєзнавчого дидактичного матеріалу.

Носій досвіду: Ільчишина З.В.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2011 р.


Тема досвіду. Шляхи формування громадянської компетентності учнів у процесі викладання предметів суспільствознавчого спрямування.

Носій досвіду: Герасимовська Н.В.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2011 р.


Тема досвіду. Формування життєвих компетентностей особистості шляхом стимулювання процесу духовного самовдосконалення, самовиховання на уроках розвитку зв’язного мовлення.

Носій досвіду. Лисянська Л.М.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2015 р.


 

ППД Бібліотека

Тема досвіду. Формування   компетентної високоморальної  особистості засобами популяризації  книги

Носій досвіду: Кудря С.І.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2012 р.


Тема досвіду.Формування бібліотечно-бібліографічних умінь і навичок школярів засобами використання традиційних і новітніх технологій – головний аспект в реалізації освітніх функцій шкільної бібліотеки

Носій досвіду: Саєнко Л.В.

Занесено до районної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини. 2011 р.

Рисунок2

Тема досвіду.Формування загальнокультурної компетентності в учнів початкових класів шляхом використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Носій досвіду Подоляк Ю.С.

Занесено до районної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини. 2012 р.


Тема досвіду.Формування життєвої компетентності особистості шляхом стимулювання процесу духовного самовдосконалення, самовиховання на уроках розвитку зв’язного мовлення.

Носій досвіду Лисянська Л.М.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2012 р.

 

1111 Тема досвіду.Використання інформаційних технологій на уроках географії у загальноосвітній школі

Носій досвіду  Волошина Н.В.

Занесено до районної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини. 2010 р.


Тема досвіду. Розвиток критично-аналітичного мислення учнів на уроках географії як засіб формування комунікативної компетентнорсті учнів

Носій досвіду Гулакова Т.І.

Занесено до районної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини. 2010 р.


Тема досвіду. Формування когнітивної компетенції учнів через інтеграцію  навчальних предметів під час організації навчально-виховного процесу  з географії

Носій досвіду Білоус С.М.

Занесено до районної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини. 2013 р.


Тема досвіду.Використання диференційованого підходу до учнів на уроках біології як засіб формування компетентності самоосвіти і саморозвитку

Носій досвіду Москальова О.М.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2010 р.


Тема досвіду.Через проведення хімічних експериментів у навчально-виховному процесі до екологічної компетенції школярів

Носій досвіду Мачула Н.К.

Занесено до районної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини. 2012 р.


Тема досвіду.Формування здоров’язберігаючої  компетентності молодших школярів засобами інноваційних освітніх технологій

Носій досвіду Громова В.І.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2011 р.

444

Тема досвіду.Формування комунікативних компетенцій на уроках української мови та літератури засобами інтерактивних технологій

Носій досвіду Мірошниченко Л. В.

Занесено до районної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини. 2012 р.


Тема досвіду. Формування навичок комунікативної та самоосвітньої діяльності учнів на уроках української мови шляхом використання краєзнавчого дидактичного матеріалу.

Носій досвіду: Ільчишина З.В.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2011 р.

323

Тема досвіду. Розвиток логічного мислення на уроках інформатики в ході вивчення програмування

Носій досвіду: Слєдзєвський Ю.Б.

Занесено до районної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Тростянеччини. 2012 р.

рп

Тема досвіду. Шляхи формування громадянської компетентності учнів у процесі викладання предметів суспільствознавчого спрямування

Носій досвіду: Герасимовська Н.В.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини. 2011 р.


Тема досвіду. Проектне навчання як засіб формування соціальної компетентності учнів

Носій досвіду: Яресковської О.А.

Занесено до обласної картотеки передового педагогічного досвіду освітян Сумщини 2010 р.