Пошук на сайті

АКТУАЛЬНО: ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ЦЕНТР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
visibility

Читання учить дитину мислити,

мислення стає стимулом,

що пробуджує сили розуму.

В.О. Сухомлинський.

 

Нині в Україні відбувається становлення системи освіти та виховання, зорієнтованих на входження у світовий процес. Воно супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу. Відбувається зміна освітньої та виховної роботи: пропонується новий зміст та підходи, нові стосунки, новий педагогічний менталітет.

Освіту в сучасній школі зорієнтовано на озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук, оволодіння ними за допомогою нових способів мислення, озброєння навичками систематичної роботи з джерелами інформації. В умовах становлення нової системи освіти й виховання, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір, шкільному бібліотекарю необхідно орієнтуватися в широкому аспекті інноваційних технологій, ідей, напрямків, адже шкільна бібліотека – єдине доступне джерело інформації для учнів, яке забезпечує їх інформаційними ресурсами, місце соціальних комунікацій, де зустрічаються учні різного віку, вчителі. Це посилює освітні функції бібліотеки та її  педагогічну спрямованість. Читати далі… »

РАЙОННА ПАНОРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ФОРМУЄМО КОМФОРТНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
visibility

Людина – найвищий продукт земної природи. Але для того щоб насолоджуватися скарбами природи, людина має бути здоровою, сильною та розумною.

І.Павлов

 

Головною метою діяльності психологічної служби в освітніх закладах є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, орієнтовані, зокрема, на компетентнісне самовдосконалення вчителя й учня на гуманістично-інноваційних засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх його учасників – і дітей, і педагогів.

Сьогодні зростає необхідність свідомої активності професійної позиції практичного психолога, спрямованої на регулювання та формування здорової соціально-психологічної атмосфери шкільного колективу. Якість психологічного супроводу в цьому напрямку залежить від глибини розуміння особливостей психологічного клімату, значення особливостей діяльності керівника, провідних факторів впливу на моральність соціально-психологічного клімату, різноманіття доступного діагностичного інструментарію й основних способів покращення внутрішньогрупових стосунків. Сприятливий психологічний клімат – це підсумок системної роботи адміністрації, психологічної служби й усіх педагогічних працівників освітнього закладу.

21 травня 2018 року на базі Люджанського НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ відбулася  районна панорама педагогічної творчості практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району з теми «Психологічна служба: формуємо комфортне освітнє середовище шляхом упровадження соціально-психологічних інновацій». Читати далі… »

МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ОСВІТЯН ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ: «ДОШКІЛЛЮ – НАЛЕЖНУ УВАГУ!»
visibility

Доступність до якісної освіти започатковується з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базою цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення нового освітнього процесу.

Дошкільний навчальний заклад, реалізовуючи права дитини на здобуття дошкільної освіти, забезпечує її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Перед закладами дошкільної освіти стоїть ряд важливих завдань – задовольнити  потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність її рівня вимогам Базового компонента дошкільної освіти,  створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечити їх неухильне дотримання, сформувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки, сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей, здійснити соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю, поширювати серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про особливості розвитку дітей дошкільного віку, зберігати та розвивати  матеріально-технічну базу закладу, додержуватися фінансової дисципліни та інші.

Систематичну допомогу працівникам галузі дошкілля Тростянецького району у реалізації завдань дошкільної освіти надає Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Так, у жовтні 2017 року для педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти  методистом з дошкільної освіти навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО Міщенко Ларисою Борисівною проведено дидактико-педагогічний колоквіум з теми «Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти». Наступним заходом став методичний порадник для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з теми «Особливості організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти», який під керівництвом Міщенко Лариси Борисівни відбувся 24 травня 2018 року. Читати далі… »

ГРА ЯК ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ПАНОРАМНИЙ ОГЛЯД ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
visibility

Сучасний етап розвитку початкової освіти в Україні позначений системним пошуком шляхів реалізації дидактичних і організаційних умов, сприятливих для розвитку й саморозвитку особистості учня, забезпечення його пізнавальними засобами, необхідними для ефективного функціонування у суспільстві. Нове нормативне забезпечення засвідчує процес реалізації у системі початкової освіти моделі навчання, метою якої є здобуття молодшими школярами компетентнісних навчальних досягнень. Реалізація компетентнісного підходу  як пріоритетного завдання Нової української школи потребує, в першу чергу, професійної  підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах нового освітнього середовища, яке складуть сучасні матеріальні засоби освіти та компетентнісно орієнтовані інноваційні педагогічні технології.

Активну позицію щодо особистого професійного розвитку, спрямованого на якісне впровадження компетентнісного підходу, засвідчують педагоги початкової ланки закладів загальної середньої освіти Тростянецького району.

Можливість продемонструвати у системі методичної роботи на районному рівні свій професіоналізм у використанні інноваційних методів навчання та виховання учнів початкової ланки була надана педагогам Станівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тростянецької районної ради в рамках районної панорами педагогічної творчості вчителів початкових класів з теми «Ігрові технології у системі навчання молодших школярів – ефективні технології особистісного розвитку», яка відбулася 11 травня 2018 року. Читати далі… »

РАЙОННА ПАНОРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: НАБУВАЄМО ДОСВІДУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ
visibility

У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка про те, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.

  В. О. Сухомлинський

 

Зміни у суспільному житті вимагають від педагогів визначити нову мету навчання та виховання учнів, а саме: розвиток інноваційної особистості, здатної до життєвої творчості та самореалізації,  формування  її життєвих компетентностей.

Слід зазначити, що сьогодні  зростає інтерес учнів до вивчення іноземної мови, починаючи з початкової ланки. Сучасні освітні нормативні документи орієнтують учителів іноземних мов на формування в учнів певного рівня іншомовної комунікативної компетентності. А це вимагає особливої професійної підготовки  щодо реалізації творчої співпраці вчителя та учнів.

З метою підвищення професійної компетентності вчителів англійської мови, розвитку їх творчої діяльності та підготовки до роботи в умовах реалізації Концепції Нової української мови 11 травня 2018 року на базі Станівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів відбулася районна панорама педагогічної творчості вчителів англійської мови з теми «Формування комунікативної компетентності особистості на уроках англійської мови засобами творчої співпраці вчителя та учнів». Читати далі… »

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ: ПІДВИЩУЄМО ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІВ
visibility

Становлення системи освіти та виховання, яке відбувається сьогодні в Україні, зорієнтоване на входження у світовий процес і супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу. Метою освіти стає озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук, оволодіння цими методами за допомогою нових способів мислення. Упровадження компетентнісного підходу в освіті школярів, безумовно, передбачає набуття педагогами нових професійних компетентностей. Діяльність районної методичної служби спрямована на підтримку даного процесу – швидку адаптацію педагогічних працівників до умов Нової української школи.

Так, 04.05.2018 на базі Білківської ЗОШ І-ІІІ ст. Тростянецької районної ради відбулися районні школи розвитку професійної компетентності вчителів предметів галузі «Мистецтво» (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, художня культура), трудового навчання та шкільних бібліотекарів. Читати далі… »

БЕЗПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ПЕДАГОГИ ТРОСТЯНЕЦЬКОГО РАЙОНУ НАРОЩУЮТЬ ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
visibility

Сучасний етап розвитку та розбудови національної системи освіти потребує суттєвих змін у методичній діяльності, і в першу чергу – з питань удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників щодо раціонального впровадження інновацій для забезпечення якості освітнього процесу, формування професійної готовності педагогів до впровадження компетентнісної освіти.

З метою підвищення науково-методичного рівня педагогів щодо реалізації навчальних програм в умовах Нової Української школи, збагачення новітніми прогресивними удосконаленими методами, засобами й технологіями навчання Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти для освітян Сумщини постійно пропонує навчання у різноманітних форматах, тим самим сприяючи методичним службам (які сьогодні у своїй більшості працюють у складних умовах – без профільних методистів!), у забезпеченні безперервної освіти педагогів.  Читати далі… »

УЧИТЕЛІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: У ТВОРЧОМУ ВПРОВАДЖЕННІ  КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ
visibility

     …Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителю треба ввібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань людської мудрості.

В.О. Сухомлинський

 

 

Сучасна модернізація та удосконалення освітньої галузі спрямовані на переорієнтацію навчально-виховного процесу на розвиток особистості дитини, формування вмінь і навичок учнів самостійно оволодівати знаннями, саморозвиватися та самовдосконалюватися. Новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний із упровадженням компетентнісно орієнтованого підходу.

Актуальність реалізації цих завдань і зумовили вибір теми районної панорами педагогічної творчості вчителів філологічних дисциплін – української мови та літератури, російської мови та літератури, зарубіжної літератури – «Компетентнісно орієнтований підхід – складова майстерності сучасного вчителя-філолога», яка відбулася 28 березня 2018 року на базі Полянського НВК: «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ». Читати далі… »

РОЗВИВАЄМО ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
visibility

Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і самостійної галузі культури є раціональна рухова активність людини як фактор її підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Фізична культура особистості – це  сукупність властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання і виражаються в її активній діяльності, спрямованій на всебічне вдосконалення своєї фізичної природи та ведення здорового способу життя.

Основною метою освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 р.).

Обмінятися досвідом між учителями фізичної культури та захисту Вітчизни загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району щодо реалізації завдань освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» була покликана районна панорама педагогічної творчості з теми «Розвиток фізичних якостей учнів шляхом творчого підходу до використання засобів фізичної культури як основи здорового способу життя», яка відбулася 28 березня 2018 року на базі Полянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». Читати далі… »

РАЙОННА ПАНОРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ: ПОСИЛЮЄМО УВАГУ ДО ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
visibility

 

Якісна фізико-математична освіта

мусить стати не лише науково-методичним,

але й психолого-педагогічним чинником

розвитку особистості майбутнього фахівця,

професіонала, громадянина.

 

Буймерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тростянецької районної ради була обрана районною методичною службою базовим закладом для проведення районної панорами педагогічної творчості вчителів математики та фізики загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району. До навчального закладу вчителі предметів фізико-математичного циклу завітали 14 березня 2018 року. В рамках творчої зустрічі педагоги-колеги обмінювались досвідом із реалізації актуальної для сьогоденної освіти в Україні науково-методичної проблеми «Розвиток навчально-пізнавальної компетентності учнів через реалізацію партнерської взаємодії педагога й учня», аналізували ефект впливу конкретних упроваджуваних педагогічних технологій, прогнозували шляхи досягнення особистого професійного успіху в реалізації завдань щодо упровадження компетентнісної освіти. Читати далі… »