Пошук на сайті

СУЧАСНА ШКОЛА – ШКОЛА ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА, ПАТРІОТА, НОСІЯ ВИСОКИХ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
visibility

Кожному відомо, що школа – центр виховного простору, а створення виховної системи в школі – безперервний процес спільного творчого пошуку всього педагогічного колективу.

Хочу наголосити, що виховання має стати невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи як через навчальні предмети, так і систему позакласної, позашкільної роботи, та має орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема: морально-етичні та соціально-політичні.

Зосереджую вашу увагу на тому, що базовою платформою виховання цілісної особистості, патріота з активною громадянською позицією залишається національно-патріотичне виховання, складовими якого є: Читати далі… »

Учитель-філолог у реалізації компетентнісної парадигми освіти
visibility

 В умовах оновлення освіти значної уваги потребує впровадження таких прийомів педагогічної діяльності, які сприятимуть становленню компетентних учителів-словесників. Важливу роль у розв’язанні цього завдання відіграє процес формування мовної компетентності, який є невід’ємною складовою професійної діяльності кожного вчителя-філолога. Обізнаність з новітніми технологіями, методиками викладання філологічних предметів, його практичний досвід і творчість, ділове співробітництво сприяють не тільки формуванню й розвитку учнівської лінгвістичної компетентності, а й удосконаленню та підвищенню мовної й комунікативної культури самого вчителя-словесника. Перед сучасною освітою стоїть важливе завдання сформувати громадянина, спроможного до гнучкої зміни способів і форм життєдіяльності, а формування ключових компетентностей, що відповідають основним видам діяльності особистості, стає актуальним завданням навчально-виховного процесу. Читати далі… »

Інноваційні технології у діяльності педагога: розвиваємо інтелектуальний потенціал школярів
visibility

«Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність

навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати

сили й можливості кожної дитини, дати їй радість

успіху в розумовій праці…»

В.Сухомлинський

Пріоритетним напрямком роботи кожної школи є підвищення якості освіти (не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного суб’єкта діяльності), що можливе за використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

Тому сучасний педагог повинен досконало володіти знаннями в області цих технологій і успішно застосовувати їх у своїй діяльності.

Досвід свідчить, що найефективнішими для розвитку інтелектуального потенціалу школярів під час організації учителем навчального процесу є проблемне, евристичне та інтерактивне навчання, які формують гармонійно розвинуту творчу особу, здатну логічно мислити, знаходити рішення в різних проблемних ситуаціях тощо. Читати далі… »

Природнича освіта: формуємо всебічно розвинену, компетентну, творчу особистість школяра
visibility

Шановні колеги! Метою сучасної освіти, зокрема й природничої, є формування всебічно розвиненої, компетентної, творчої особистості школяра, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом усього життя.

Педагоги Тростянеччини мають значні надбання щодо реалізації компетентнісного підходу. Засвоїти інноваційні освітні технології (проектні, інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, проблемного навчання, розвитку критичного мислення тощо), використання яких зумовлює високий ефект компетентнісної освіти, дозволили вчителям чисельні районні семінари-практикуми, у рамках яких досвідчені вчителі презентували свій досвід. Засвідчити відповідність особистісного професійного розвитку вчителів природничих дисциплін сучасним вимогам дозволить районна науково-практична підсумкова конференція «Якісна природнича освіта як основа розвитку і самореалізації педагогів та учнів сучасної школи». Читати далі… »

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ШЛЯХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ
visibility

Педагогіка партнерства буде однією з

основ школи, заснованої на взаємній повазі до

особистості, прав і вибору і відповідальності

за прийняті рішення.

Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України

Шановні освітяни, дорогі колеги!

Вітаю вас з початком нового навчального року! Бажаю міцного здоров’я, миру, благополуччя, родинного затишку! Нехай світлим і радісним буде кожен ваш день!

Сьогодні у час реформ і докорінних змін в освіті одним із восьми ключових компонентів формули Нової української школи є педагогіка партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнями і батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями і є добровільними, рівноправними учасниками освітнього процесу. У цьому партнерстві учитель – друг дитини, а родина – залучена до побудови її освітньої траєкторії. Читати далі… »

Методична служба у забезпеченні неперервного і цілеспрямованого професійного зростання педагогічних працівників, вдосконаленні освітньої системи району: домінанти діяльності
visibility

В освітянських колах триває гостра дискусія щодо майбутнього методичних служб. Яке ж місце в новій системі, котру диктує децентралізація, займе методична служба? Є різні думки…

Один із найімовірніших варіантів, який пропонують науковці – бути методичній службі ресурсно-сервісним центром. Яким же має бути сервісне обслуговування навчальних закладів? Чіткої відповіді, регламентованої відповідними типовими нормативними документами, до цього часу немає… Як довго буде тривати реорганізація?.. Яким буде майбутнє працівників методичних установ, що сьогодні також є педагогічними працівниками, на чию адресу звучать вітальні слова з початком нового навчального року?.. Читати далі… »

Веб-конференції в режимі он-лайн трансляції
visibility

Шановні педагоги!

28-31 серпня 2017 року Національна академія педагогічних наук України проводить традиційні веб-конференції в режимі он-лайн трансляції для вчителів з усіх навчальних предметів.

Під час цих заходів на підставі методичних рекомендацій, підготовлених спільно МОН і НАПН України, буде висловлено поради вчених академії щодо реалізації концепції «Нова українська школа», модернізації змісту початкової освіти, подано коментарі до оновлених навчальних програм для 5-9 класів, змісту нових підручників, що запроваджуються цього навчального року, ознайомлено освітян із новітніми результатами науково-педагогічних досліджень.

Графік проведення веб-конференцій та умови реєстрації подані на сайті www.augustconf.org

Рекомендуємо долучитися до вищезазначених заходів.

Дудка Ірина Сергіївна,

методист з навчальних дисциплін

КЗ ТРР «Районний методичний центр»

УСПІХ ЗАВЖДИ З ТИМ, ХТО ЙОГО ПРАГНЕ…
visibility

Стає майстром педагогічної праці звичайно той, хто відчув себе дослідником.

 В. О. Сухомлинський

 

Одним із головних завдань методичних служб усіх ланок освіти є  вивчення досягнень кращих майстрів педагогічної справи, поширення їх передового педагогічного досвіду для запровадження у практику колегами. Ця діяльність має велику мету – забезпечити якість освіти, що матиме своє вираження у  швидкому та ефективному освоєнні педагогами інноваційних прогресивних технологій,  у створенні сучасного освітнього середовища навчального закладу, у високих результатах навчально-виховного процесу.

Передовий педагогічний досвід – творче, активне засвоєння та реалізація педагогом у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу і особи педагога. Досвід вважається передовим тільки за умови, що він забезпечує високі результати навчально-виховної діяльності педагога, які мають бути не випадковими, а наслідком застосування продуманої системи навчання й виховання.

Високі стабільні результати професійної діяльності упродовж останніх років засвідчувала учитель фізики Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Арнаутова Оксана В’ячеславівна (на фото), талановитий, творчий, сумлінний, наполегливий у досягненні мети педагог.
Читати далі… »

Робота таборів з денним перебуванням завершилася
visibility

Робота пришкільних літніх таборів – найяскравіша, кольорова і багатозвучна пора. Це час, коли школярі мають можливість відпочити від шкільних клопотів, час захоплюючих пригод і поїздок, цікавих розваг, нових знайомств та зустрічей. Скільки всього дивовижного можна побачити, навчитись та зробити. Де ще школяр буде почувати себе вільним, незалежним та водночас активним і потрібним, як не в період літніх канікул у пришкільному таборі?

З метою реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб дітей у період з 29.05.2017 по 16.06.2017 тривала робота таборів з денним перебуванням на базі навчальних закладів Тростянецького району.

Особлива увага щодо контингенту учнів акцентувалася на дітях пільгових категорій, таких як: Читати далі… »

Вітаємо з перемогою!
visibility

З метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря у суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії Мiнiстерством освіти i науки України, Інститутом модернізації змісту освіти спільно з Міністерством культури України, Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України з листопада 2016 року по травень 2017 року був проведений Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека – 2017». Читати далі… »