Пошук на сайті

Методичний порадник для вчителів біології та екології
visibility

У рамках методичного порадника з теми «Особливості підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з біології та екології»13 жовтня 2017 року відбулася зустріч учителів біології та екології загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району з Голубенко Тетяною Сергіївною, методистом з біології, основ здоров’я, природознавства та екології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Тетяна Сергіївна глибоко проаналізувала участь школярів Сумської області, у тому числі й Тростянецького району, у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та екології 2016-2017 навчального року.

Методист ознайомила присутніх із вимогами щодо підготовки школярів до інтелектуальних змагань, розкрила особливості олімпіадних завдань із біології та екології, зупинилася на особливостях проведення постерної сесії олімпіади з екології. Читати далі… »

Дошкільна освіта: починаємо 2017-2018 навчальний рік
visibility

Час дошкільного дитинства – золота пора життя. Він є найоптимальнішим для розвитку особистості дитини. Кожен його рік – важлива сходинка зростання маленької людини. У цьому віці дитина особливо потребує повноцінного спілкування з дорослими і однолітками, можливостей самовияву, задоволення потреб, турботи про її щастя. Досягнути успіху у вихованні зможуть ті педагоги, які гуманно, терпляче і вміло пов’язують вирішення завдань виховання дитини з її розвитком.

Основними  завданнями  дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році є створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації й індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі. Їх вирішення сприятиме своєчасному становленню та всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі. Гострою залишається потреба в організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути позитивним, динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей. Читати далі… »

Особистість розкривається через свою творчість!
visibility

ХХІ століття ­– це століття інтелектуальної творчості. У сучасних умовах творчий підхід до вирішення будь-яких завдань є важливою рушійною силою соціально-економічного прогресу, запорукою успіху діяльності не тільки окремого працівника, а й організації в цілому, у тому числі, і в сфері освіти. Педагогічний працівник, що активно виявляє високі творчі здібності та професійні навички, усвідомлено та ефективно впроваджує сучасні освітні технології, є надихаючим прикладом  для своїх колег, лідером.

Особистість розкривається через свою творчість! Читати далі… »

Визначаємо пріоритети у викладанні предметів художньо-естетичного циклу
visibility

 

В умовах реалізації концепції-проекту «Нова українська школа: простір освітніх можливостей» постає необхідність переосмислити накопичену практику підготовки педагогів, спрямувати їх зусилля на використання в повній мірі потенціалу різних видів мистецтва. Мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал пов’язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються найпотаємніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу.

З метою визначення пріоритетних напрямків діяльності вчителів мистецьких дисциплін у 2017-2018 н. р. 5 вересня 2017 року на базі КЗ ТРР «Районний методичний центр» була проведена інструктивно-методична веб-нарада, одним з питань якої було підбиття підсумків діяльності районної методичної служби з підвищення майстерності вчителів предметів художньо-естетичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району за 2016-2017 н. р.

Настанови щодо особливостей викладання предметів художньо-естетичного циклу надали Фоміна Антоніна Василівна, керівник районного методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва, та Стогній Анна Анатоліївна, керівник районного методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва. Читати далі… »

Шкільні бібліотекарі: основні завдання на 2017-2018 навчальний рік визначені
visibility

Восьмого вересня 2017 року на базі комунального закладу Тростянецької районної ради «Районний методичний центр» відбулася інструктивно-методична нарада шкільних бібліотекарів Тростянеччини, у ході якої бібліотекарі підвели підсумки роботи у 2016-2017 н. р. та окреслили основні завдання на 2017-2018 н. р.

Робота над науково-методичною проблемою «Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і пошук цілеспрямованих новітніх технологій – реальний шлях в організації освітніх функцій шкільної бібліотеки» у 2016-2017 н. р. сприяла організації змістовної роботи з розвитку інформаційної культури учнів, формуванню професійної компетентності педагогів. Підвищення рівня ефективності професійної діяльності шкільних бібліотекарів здійснювалося через організацію роботи районних семінарів-практикумів і методичного об’єднання. У практику роботи бібліотекарі навчальних закладів упроваджували інноваційні бібліотечно-інформаційні технології, зокрема, ІКТ. Читати далі… »

Трудове навчання та технології: реалізуємо оновлену навчальну програму
visibility

 

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

На уроках трудового навчання та технологій зазначена мета досягається шляхом залучення учнів до проектної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.

У 2017-2018 навчальному році учителі трудового навчання працюватимуть з учнями основної школи за оновленою програмою, зміст якої орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, що покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей. Читати далі… »

З Днем знань і початком нового 2017-2018 навчального року!
visibility

Шановні колеги, працівники галузі освіти Тростянеччини, Сумщини, України!

Прийміть наші щирі привітання з нагоди Дня знань, першовересневого всенародного свята мудрості, і початку нового 2017-2018 навчального року!

Хай кожен день вашого професійного життя буде сповненим щастя й радості від спілкування з колегами та вихованцями, досягнутих успіхів, і маленьких, і великих, у вашій діяльності на благо дитини, підкорених вами вершин у особистісному розвитку, щедро посіяного вами на освітянській ниві добра, віри та надії в майбутнє!

Крокуйте впевнено, докладаючи максимум зусиль для успішної розбудови Нової української школи! Реалізуйте сповна свій безмежний потенціал, творчість, ентузіазм, патріотизм! Даруйте своє серце щедро! Міцного всім здоров’я!

Лариса Анатоліївна Волочаєва,

директор КЗ ТРР «Районний методичний центр»,

працівники районної методичної служби

 

СУЧАСНА ШКОЛА – ШКОЛА ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА, ПАТРІОТА, НОСІЯ ВИСОКИХ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
visibility

Кожному відомо, що школа – центр виховного простору, а створення виховної системи в школі – безперервний процес спільного творчого пошуку всього педагогічного колективу.

Хочу наголосити, що виховання має стати невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи як через навчальні предмети, так і систему позакласної, позашкільної роботи, та має орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема: морально-етичні та соціально-політичні.

Зосереджую вашу увагу на тому, що базовою платформою виховання цілісної особистості, патріота з активною громадянською позицією залишається національно-патріотичне виховання, складовими якого є: Читати далі… »

Учитель-філолог у реалізації компетентнісної парадигми освіти
visibility

 В умовах оновлення освіти значної уваги потребує впровадження таких прийомів педагогічної діяльності, які сприятимуть становленню компетентних учителів-словесників. Важливу роль у розв’язанні цього завдання відіграє процес формування мовної компетентності, який є невід’ємною складовою професійної діяльності кожного вчителя-філолога. Обізнаність з новітніми технологіями, методиками викладання філологічних предметів, його практичний досвід і творчість, ділове співробітництво сприяють не тільки формуванню й розвитку учнівської лінгвістичної компетентності, а й удосконаленню та підвищенню мовної й комунікативної культури самого вчителя-словесника. Перед сучасною освітою стоїть важливе завдання сформувати громадянина, спроможного до гнучкої зміни способів і форм життєдіяльності, а формування ключових компетентностей, що відповідають основним видам діяльності особистості, стає актуальним завданням навчально-виховного процесу. Читати далі… »

Інноваційні технології у діяльності педагога: розвиваємо інтелектуальний потенціал школярів
visibility

«Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність

навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати

сили й можливості кожної дитини, дати їй радість

успіху в розумовій праці…»

В.Сухомлинський

Пріоритетним напрямком роботи кожної школи є підвищення якості освіти (не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного суб’єкта діяльності), що можливе за використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

Тому сучасний педагог повинен досконало володіти знаннями в області цих технологій і успішно застосовувати їх у своїй діяльності.

Досвід свідчить, що найефективнішими для розвитку інтелектуального потенціалу школярів під час організації учителем навчального процесу є проблемне, евристичне та інтерактивне навчання, які формують гармонійно розвинуту творчу особу, здатну логічно мислити, знаходити рішення в різних проблемних ситуаціях тощо. Читати далі… »