Пошук на сайті

Всеукраїнські учнівські олімпіади – 2017: українська мова та література
visibility

Всеукраїнські учнівські олімпіади розпочали роботу змаганням юних знавців української мови та літератури 4 листопада 2017 року на базі Тростянецької СШ І-ІІІ ступенів № 1.

У ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури брали участь 41 учень 7-11 класів. Час роботи над олімпіадними завданнями для учнів 7 класів – 3 астрономічні години, для учнів 8-11 класів – 4 астрономічні години. Читати далі… »

Науково-методичне середовище системи загальної середньої освіти Тростянеччини: колективна творчість у дії
visibility

У програмному документі «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті» гостро поставлено питання про необхідність розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників. Досвід свідчить, що лише за координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу.

Завдання, визначені основними державними освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та впровадження інноваційних технологій навчання та виховання. У зв’язку з цим першочергового значення набуває проблема створення таких педагогічних колективів, де панує атмосфера творчості та відповідальності, де здатні адаптуватися до змін, де завжди вчаться новому, де зацікавлені у становленні дитини як особистості, у прогресивному розвитку – як окремого педагога, так і колективу в цілому, у забезпеченні яскравого позитивного іміджу навчального закладу.

Щоб об’єднати людей, потрібна міцна основа, спільна ідея. Силою, що може об’єднати педагогічний колектив, допомогти переорієнтуватися на новий підхід в організації навчально-виховного процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості із відповідними компетентностями, є організація роботи над науково-методичною проблемою. Читати далі… »

Удосконалення практичних навичок педагогів: готуємося до учнівської олімпіади з біології
visibility

Одним із головних напрямів діяльності сучасної української школи є організація навчально-виховного процесу, яка забезпечує глибокі та міцні знання основ наук та формує в учнів уміння самостійно мислити, розвиває творчість та ініціативу. Важливу роль у цьому відіграє науково-дослідницька робота, зокрема, з біології на уроках та у позакласній роботі. Учні, виконуючи дослідницьку роботу з біології, удосконалюють свої знання, розвивають уміння, пов’язані з науковим пошуком.

З метою якісної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із біології та екології 2 листопада 2017 року на базі КПНЗ ТРР «Палац дітей та юнацтва» відбувся науковий семінар-практикум для вчителів біології з теми «Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до олімпіади з біології». Читати далі… »

Конференція учителів математики, фізики та інформатики: підбиваємо підсумки роботи над науково-методичною проблемою
visibility

Сьогодні одним із провідних напрямів освітньої реформи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який має ґрунтуватися на дотриманні принципу єдності їх інтересів.

Найефективнішим шляхом трансформації педагогічних ідей у практику є організація роботи над науково-методичною проблемою. Науково-методична проблема – питання чи комплекс питань, які об’єктивно виникають в організації навчально-виховного процесу, і розв’язок яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес.

Робота над науково-методичною проблемою передбачає наступні етапи: організаційно – підготовчий (діагностика, теоретичне обґрунтування, планування, визначення засобів реалізації поставлених завдань), теоретичний (формування моделі та визначення шляхів удосконалення), практичний (формування та вдосконалення практичних навичок, запровадження сучасних освітніх технологій), творчий (організаційно-методичне забезпечення роботи по формуванню творчої особистості учня, шляхом впровадження інноваційних технологій), узагальнюючий (аналіз результатів, узагальнення досвіду). Читати далі… »

Районна науково-практична конференція учителів природничих дисциплін: результати роботи над науково-методичною проблемою
visibility

Метою освітньої галузі «Природознавство» є

формування в учнів природничо-наукової компетентності

як базової та відповідних предметних компетентностей

як обов’язкової складової загальної культури особистості

і розвитку її творчого потенціалу.

Державний стандарт базової і повної загальної

середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань. Природничі науки, як базові шкільні предмети, озброюють учнів знаннями і вміннями, необхідними для створення уявлення про природничо-наукову картину світу, сприяють інтелектуальному розвитку учнів, мотивують їх до здорового способу життя, створюють оптимальні умови для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей школярів. Читати далі… »

Мистецтво як ефективний засіб впливу на формування національної свідомості школяра
visibility

Духовне життя дитини повноцінне лише тоді,

коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості.

Без цього вона – засушена квітка.

В. Сухомлинський

Формування особистості з високим рівнем національної самосвідомості, здатної зрозуміти процеси національного життя, визначити своє місце і роль у ньому, виявляти творчість та ініціативу є одним із основних завдань, яке постало перед школою сьогодні. З цією метою 26 жовтня 2017 року на базі комунального позашкільного навчального закладу Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва» відбувся семінар-практикум учителів музичного та образотворчого мистецтв загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району з теми «Мистецтво як засіб цілісного впливу на формування національної свідомості та естетичне виховання школярів».

Читати далі… »

Учитель-філолог у системі компетентісно орієнтованого навчання: підбиваємо підсумки над науково-методичною проблемою
visibility

Ми виховуємо учня не як носія знань,

а як людину, яка має жити в суспільстві

і приносити йому користь.

В. О. Сухомлинський

 

 

Педагоги, знавці мови й літератури, загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району зібралися 24 жовтня 2017 року у Тростянецькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 5, щоб підбити підсумки щодо діяльності над єдиною науково-методичною проблемою «Реалізація творчого й інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу на основі формування їх інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій». Науково-методичний супровід роботи педагогів мовно-літературного напрямку протягом звітного періоду здійснювала районна методична служба. Щоб проаналізувати дану співпрацю було обрано формат конференції з теми «Учитель-філолог у системі компетентісно орієнтованого навчання». Читати далі… »

Формуємо управлінську компетентність резерву керівних кадрів
visibility

Логіка педагогічного керівництва школою така,

що нам неможливо працювати, якщо ми постійно

не аналізуватимемо зв‘язки сучасного з минулим 

і майбутнім. Уміння передбачити – передусім уміння

озирнутися на пройдений шлях, оглянути його,

побачити в ньому джерела сьогоднішніх успіхів і недоліків.

В.О.Сухомлинський

Якість сучасних змін в освіті, підвищення ефективності навчання, виховання і розвитку учнів, ріст професійної майстерності вчителів і творчого потенціалу педагогічного колективу залежить, насамперед, від рівня компетентності, творчої активності керівників навчальних закладів. Сучасний керівник розглядається як менеджер, здатний виявляти гнучкість до інновацій, професіоналізм та виконувати свої функціональні обов’язки якісно, оскільки від його діяльності залежить імідж навчального закладу. А отже, керівництво педагогічним колективом – справа складна, яка ставить і до особистості, і до професійних якостей людини великі вимоги.

Не менш складним завданням є підготовка і майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Читати далі… »

Мистецтвознавча та технологічна шкільна освіта: підбиваємо підсумки роботи над науково-методичною проблемою
visibility

Протягом останніх п’яти років педагогічна спільнота Тростянецького району працювала над єдиною науково-методичною проблемою «Реалізація творчого й інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу на основі формування їх інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій». Не стали виключенням і вчителі мистецьких дисциплін, трудового навчання та технологій, науково-методичний супровід яких протягом звітного періоду здійснювала районна методична служба, що дало можливість забезпечити ефективну роботу над реалізацією зазначеної проблеми. Запит держави на педагогічні кадри високого рівня професійної майстерності зумовив пошук районною методичною службою оптимальних форм, методів, засобів для підвищення професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу, адже висококваліфіковані педагогічні кадри – запорука якісної освіти школярів. Читати далі… »

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ЯК СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ
visibility

Наступність є одним із принципів освіти,

який передбачає зв’язок та узгодженість

мети, змісту, організаційно-методичного

забезпечення етапів освіти, які межують один

з одним (дошкілля – початкова – основна школа).

Савченко О. Я.

 

Державна політика стосовно неперервності освіти вимагає реалізації наступності змісту навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти, що функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку для можливого переходу на наступні ступені. Отже, на сучасному етапі розбудови національної системи освіти, в основу якої закладено гуманістичний підхід до організації педагогічного процесу, забезпечення наступності в навчально-виховному процесі є однією з актуальних проблем.

12 жовтня 2017 року на базі комунального закладу Тростянецької районної ради «Районний методичний центр» відбувся дидактико-педагогічний колоквіум з теми «Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти», до участі у якому були залучені працівники районної науково-методичної установи, завідувачі та вихователі дошкільних навчальних закладів, директори, їх заступники з навчально-виховної роботи, вчителі початкових класів і практичні  психологи загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району. Читати далі… »