Матеріали районної школи психолого-педагогічної грамотності молодого педагога «Учитель – творець сучасного освітнього простору» заняття № 5 «Формування життєвих компетентностей особистості як інноваційна педагогічна діяльність» (дата проведення – 30.10.2015 р.).


 

Матеріали заняття районної школи психолого-педагогічної  грамотності молодого педагога «Учитель – творець сучасного освітнього простору» з теми «Освіта Тростянеччини: традиції, інновації, перспективи» (03.06.2015р.).


Матеріали заняття районної школи психолого-педагогічної грамотності молодого педагога «Учитель – творець сучасного освітнього простору» з науково-методичної проблеми: «Самоосвітня діяльність вчителя. Алгоритм роботи над індивідуальною науково – методичною проблемою» (23.03.2015р).