tit_1 Шановний читачу!До вашої уваги – перший збірник науково-методичних статей «Бібліотека педагога». Наші видання – ваш помічник, порадник, який спонукатиме до творчого пошуку, надасть методичні рекомендації в різних ситуаціях вашої педагогічної діяльності. До даного збірнику ввійшли статті, які допоможуть не тільки молодому вчителю знайти своє Я, але й бути сучасним педагогу зі стажем.

pdf
tit_2  Шановний читачу! Даний посібник розрахований для вчителів які працюють з дітьми з особливими потребами. Посібник містить нормативно-правову базу, зразки конспектів індивідуальних комплексних занять, методичні рекомендації щодо організації логопедичної роботи, розвиваючі ігри.

pdf
tit_3  Шановний читачу! Інформаційно-методичний бюлетень «Екологічне виховання в системі загальної середньої освіти» призначений для вчителів природничого циклу. В даний збірник увійшли статті, які знайомлять з екологічним станом навколишнього середовища, розкривають необхідність екологічної освіти в школі, надають рекомендації з організації гурткової роботи екологічного напрямку в загальноосвітніх закладах, розглядають найважливіші нормативно-правові акти з питань екологічних відносин, містять додаткову інформацію про екологічний календар, посилання на адреси Інтернету з екологічної освіти та ін..

pdf
tit_5  Дитина може називатися учнем лише тоді, коли вона знає, як учитися, і має мотиви навчання.

pdf
tit_6  До інформаційно-методичного бюлетеня «Інноваційні технології в процесі навчання хімії» ввійшли науково-методичні статті та розробки занять, які знайомлять із теорією та практикою проведення сучасного навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі.

pdf
tit_7  Шановні педагоги! Інформаційно-методичний бюлетень «Природознавство – пропедевтичний курс у науковому пізнанні світу» призначений для вчителів, які викладають природознавство в 5-6 класах загальноосвітнього навчального закладу. До збірника ввійшли статті, які знайомлять із інформаційними і методичними матеріалами, необхідними вчителю природознавства в організації навчально-виховного процесу, містять розробки уроків і виховного заходу.

pdf
tit_8  Шановні читачі! До інформаційно-методичного збірника «Проектні технології в освіті» ввійшли науково-методичні статті та розробки занять, що знайомлять із теорією та практикою впровадження проектних технологій у навчання та виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

pdf
tit_9  До інформаційно-методичного збірника «Формування життєвих компетентностей особистості як інноваційна педагогічна діяльність» увійшли науково-методичні статті, які знайомлять із теоретичними аспектами реалізації компетентністного підходу в освіті.

pdf
tit_10  Шановні бібліотекарі! Впродовж багатовікової історії становлення і розвитку української освіти бібліотека була невід’ємною частиною навчального закладу. Через шкільну бібліотеку проходить кожна людина. У даному збірнику подані нормативні документи, які регламентують роботу шкільного бібліотекаря, наведені вимоги до ведення облікової та іншої документації, розглянута технологія роботи шкільної бібліотеки, Інтернет ресурси.

pdf
 tit_11  Уміння учнів учитися як вимір розвивального потенціалу середньої освіти у наш час прискорюється нагромадженням інформаційних ресурсів і засобів навчання, які стають доступними для більшості людей планети. Мобільність населення, змагання між державами за темпи розвитку спонукають до переосмислення функцій і результатів освіти загалом. Світ, у якому доведеться жити нашим дітям, змінюється у чотири рази швидше, ніж наші школи. «І справді: у школу приходять покоління дітей, які живуть в інформаційному суспільстві, цифровому середовищі, – відзначає О. Савченко, – і щоб скористатися його перевагами, треба переосмислювати саме цінність знань і самодостатність вчителя як джерела інформації».

pdf
 tit_11_1  Шановні читачі! До інформаційно-методичного збірника «Формування творчої особистості в процесі вивчення математики» увійшли науково – методичні статті, розробки нестандартних уроків, позакласних заходів, програми спецкурсів та факультативів, матеріали по підготовці учнів до участі в Всеукраїнських учнівських олімпіадах, які сприяють розвитку творчого потенціалу школярів. Сподіваємось, що матеріали збірника стануть вам у нагоді та сприятимуть розвитку вашої самоосвіти.

pdf
 tit_12  Шановні читачі! Матеріали, подані у збірнику, мають на меті допомогти практичним психологам, соціальним педагогам в організації та проведенні роботи з профілактики дезадаптації учнів 5 класів. У даному посібнику містяться теоретичний та практичний матеріал, розробки психологічних занять з досвіду роботи фахівців психологічної служби Тростянецького району.

pdf
 tit_13

 Шановні читачі! Матеріали, подані у збірнику, мають на меті допомогти практичним психологам, соціальним педагогам в організації та проведенні роботи з діагностики, профілактики та корекції агресивної поведінки учнів. У даному посібнику містяться теоретичний та практичний матеріал, розробки психологічних занять з досвіду роботи фахівців психологічної служби Тростянецького району.

pdf

 tit_14

 ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ! Науково-методичний збірник «Пізнавальна діяльність та мотивація навчання» є просвітницьким виданням для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. До даного збірнику ввійшли статті із педагогіки та психології, у яких розглядається такий багатогранний процес як пізнавальний інтерес, методи та засоби його формування й умови розвитку у навчальній діяльності школярів, особливості мотивації навчальної діяльності учнів у різних вікових періодах, вплив мотиваційного компоненту на особистісний розвиток дитини та його здібності, а також проблеми мотивації в діяльності вчителя.

pdf

 tit_15

 Шановний читачу! До науково-методичного збірника ввійшли статті, які пропонують вам ознайомитись із сучасними уявленнями світової науки стосовно феномена психічного та духовного здоров’я людини, розглядають особливості психічного розвитку підлітка, вплив емоційного стану на здоров’я, особливості міжособистісного спілкування та його роль у побудові стосунків між людьми, налагодженні соціальних і ділових контактів. До збірника також входять розробки виховних годин на морально-етичні теми, проведення яких сприятиме збереженню та зміцненню психічного та духовного здоров’я школярів. Матеріали збірника стануть в нагоді вчителям основ здоров’я, біології, класним керівникам.

pdf

 tit_16

 Шановний читачу! До збірника ввійшли науково-методичні статті, зміст яких зорієнтує керівників освітніх установ та їх заступників із навчально-виховної роботи на шляхи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та в організації навчально-виховного процесу, формування структури єдиного інформаційного простору навчального закладу, реалізації основних завдань інформаційної системи ЗНЗ, створення та функціонування шкільної медіа теки. У матеріалах збірника розглядаються поняття інформаційної культури учня та педагога, основні напрямки та методи використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, їх вплив на розвиток творчої активності особистості. Збірник знайомить із вимогами щодо проектування, створення та використання мультимедійних презентацій, а також з однією із сучасних форм презентації професіоналізму педагогічного працівника – особистим Портфоліо.

pdf

 tit_17

 Шановний читачу! До збірника ввійшли науково-методичні статті, зміст яких розкриває сутність інноваційної політики держави в галузі освіти, аналізує особливості освітніх інновацій та їх види, характеризує основні етапи інноваційного процесу, визначає провідні тенденції та закономірності управління інноваційними процесами у загальноосвітньому навчальному закладі, а також обґрунтовує необхідність зміни специфіки роботи з персоналом у сучасних умовах, розкриває роль мотивації у діяльності персоналу, окреслює роль комунікаційних процесів у забезпеченні ефективної управлінської діяльності керівника навчального закладу. Ряд статей аналізують основні вміння та ролі лідерів, визначають критерії ефективної діяльності лідера, розкривають зміст лідерства та його відмінності від управління. Матеріали збірника орієнтовані на керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників, працівників системи регіонального управління та методичної служби.

pdf

 tit_18

 До читача! Матеріали науково-методичного збірника «Роль шкільної біології у формуванні наукового мислення» спрямовані на висвітлення аспектів організації науково-дослідницької роботи школярів із біології. Статті збірника розкривають сучасні проблеми методики викладання біології, місце і значення дослідницької діяльності у розвитку творчих здібностей дитини, знайомлять із формами та методами наукового пізнання світу, найважливішими принципами організації праці в науковій діяльності, розкривають науково-теоретичні основи технології навчання як дослідження тощо. Збірник містить практичні матеріали, які описують методику збирання, збереження та оформлення колекцій та гербаріїв.

pdf

 tit_19

 Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів. Науково-методичний збірник. Серія «Бібліотека педагога». Випуск 19.

pdf

tit_20

 Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: теоретичні аспекти. Науково-методичний збірник. Серія «Бібліотека педагога». Випуск 20.

pdf

 tit_21

 Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: дидактико-методичні аспекти. Науково-методичний збірник. Серія «Бібліотека педагога». Випуск 21.

pdf

 tit_22

 Шановний читачу! До науково-методичного збірника ввійшли статті, які познайомлять Вас із результатами дослідження щодо рівня зловживання українськими підлітками алкоголю та наркотиків, поширення тютюнопаління серед учнівської молоді, зорієнтують на важливість ролі педагогічних працівників в організації роботи з мотивації школярів на здоровий спосіб життя. Матеріали збірника розкривають соціально-психологічні особливості підлітків, умови соціалізації особистості, особливості її проявів на окремих етапах розвитку і становлення індивіда, окреслюють важливість впливу школи та сім’ї на успішність соціалізації. Збірник також зосереджує увагу на таких соціально-педагогічних проблемах як алкоголізм та наркоманія, причинах їх розвитку серед молоді, змісті діяльності з дітьми, що схильні до вживання наркотичних речовин та алкоголю. У збірнику розміщені розробки виховних заходів з профілактики тютюнопаління, в основі яких з метою позитивної мотивації на здоровий спосіб життя використовуються ігри-драматизації. Матеріали науково-методичного збірника знайомлять із досвідом роботи громадського наркологічного поста Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради.

pdf

 tit_23

 Шановний читачу! Науково-методичний збірник містить статті, які розглядають теоретико-методологічні та практичні аспекти організації у загальноосвітньому навчальному закладі військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. Матеріали збірника зорієнтують учителів предмету «Захист Вітчизни» на використання ефективних форм роботи з учнями щодо вироблення їх патріотичного мислення, становлення юнаків як майбутніх захисників Вітчизни, здатних до безкорисливого, беззавітного служіння Батьківщині, формування їх готовності до служби у Збройних силах України та військової діяльності.

pdf

 tit_24

 Шановний читачу! Розробки даних навчальних екскурсій допоможуть педагогам забезпечити зв’язок теорії з практикою, познайомити учнів із певними географічними та біологічними об’єктами природи рідного краю, розвивати здібності учнів діяти з пізнавальних позицій у оточуючому їх навколишньому світі, формувати емоційну сферу учнів: почуття прекрасного, відчуття радості пізнання, бажання бути корисними людям. Збірник авторських наробок прийде на допомогу учителям загальноосвітніх навчальних закладів під час проведення навчальних екскурсій з природознавства, біології та географії.

pdf

 tit_25

 Шановний читачу! До збірника ввійшли науково-методичні статті, зміст яких розкриває сутність поняття та структуру ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога, накреслює вимоги щодо вмінь педагогічних працівників використовувати інформаційно-комунікаційні технології, пропонує схему аналізу уроку з використанням ІКТ, рекомендує підходи до проектування мультимедійних уроків і використання інтерактивного та мультимедійного обладнання, аналізує можливості Інтернету в організації навчально-виховного процесу та підвищенні ІКТ-компетентності педагогів. Даний збірник містить матеріали, які допоможуть керівникам загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступникам з навчально-виховної роботи в організації на базі навчальних установ моніторингу ІКТ-компетентності педагогічних працівників.

pdf

 razbejko_broshura  Шановний читачу!

Статті науково-методичного збірника розкривають особливості впровадження діяльнісного підходу на уроках географії як фактора формування активної життєвої позиції, показують можливості предмета у формуванні основних груп компетентностей учнів та використанні інформаційно-комп’ютерних засобів на уроках географії, знайомлять з інтерактивними методами роботи на уроках географії.

У збірнику також розміщені матеріали, які висвітлюють досвід педагогів Тростянецького району Курило Л.Ф. та Міщенко О.В. із впровадження діяльнісно орієнтованого підходу до навчання.

Дана збірка стане в пригоді вчителям географії загальноосвітніх навчальних закладів.

pdf

 публікація Збірник містить матеріали районної науково-практичної конференції директорів загальноосвітніх навчальних закладів Тростянеччини з теми «Управління загальноосвітнім навчальним закладом у режимі розвитку: підвищуємо якість освіти»   

 

pdf

111  Збірник «Науково-методичне середовище району: створюємо умови для забезпечення неперервної освіти та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників» є презентаційним спецвипуском для учасників обласного семінару-практикуму методистів з предметів природничого циклу районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Сумської області з теми «Інноваційна діяльність учителя біології, хімії, природознавства, основ здоров’я у процесі роботи з обдарованими учнями». Матеріали збірника знайомлять із інноваційним досвідом роботи комунального закладу Тростянецької районної ради «Районний методичний центр».  

 

pdf 

222

 Збірник «Ерудит. Районна хіміко-біологічна гра для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району» є презентаційним спецвипуском для учасників обласного семінару-практикуму методистів з предметів природничого циклу районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Сумської області з теми «Інноваційна діяльність учителя біології, хімії, природознавства, основ здоров’я у процесі роботи з обдарованими учнями». Збірник містить базові матеріали для організації та проведення інтелектуальних змагань школярів «Ерудит».

pdf

21.09 Дане друковане видання серії «Передовий педагогічний досвід» пропонує ознайомитися з досвідом Фоміної Антоніни Василівни, учителя музичного мистецтва та художньої культури Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької районної ради Сумської області.Збірник «Культура рідного краю» містить авторські розробки педагога – цикл уроків із художньої культури для учнів 9 класу та сценарій позакласного заходу для учнів 8-9 класів «Тростянецькі легенди», створені на основі використання краєзнавчого матеріалу.pdf
ппд

Альманах «Золоті зерна творчості» є інформаційною науково-методичною збіркою, яка ілюструє професійні досягнення та досвід роботи над проблемною науково-методичною темою працівників галузі освіти Тростянецького району, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, чий досвід визнаний передовим педагогічним і занесений до районної й обласної картотек ППД освітян Тростянеччини та Сумщини.

 

pdf

 

16.06

Збірник «Ерудит. Районна хіміко-біологічна гра для учнів 9-х класів 2015-2016 навчального року» містить комплект матеріалів для організації та проведення даної інтелектуальної гри школярів – нормативні документи, конкурсні завдання (з відповідями) тощо. Матеріали можуть бути використані вчителями природничих дисциплін, керівниками гуртків природничого спрямування, методистами з навчальних дисциплін методичних кабінетів у роботі з обдарованими в інтелектуальній сфері дітьми.

pdf

   

Збірник «EUREKA! – 2016. Районний турнір юних фізиків для учнів 7-8 класів» містить комплект матеріалів для організації та проведення інтелектуальних змагань школярів із фізики – нормативні документи, конкурсні завдання (з відповідями) тощо. Матеріали стануть у нагоді методистам із навчальних дисциплін методичних кабінетів у роботі з обдарованими дітьми, вчителям фізики та керівникам гуртків фізичного спрямування в організації позакласної роботи з предмета, учням у підготовці до фізичних змагань.

pdf

  Національно-патріотичне виховання. З досвіду роботи. 67 с.

Збірник містить матеріали з досвіду національно-патріотичного виховання дітей і молоді у системі загальної середньої освіти Тростянецького району Сумської області.

Матеріали пропонують ознайомитись із досвідом управління системою виховної роботи з боку відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації, керівників загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району, досвідом організації науково-методичного супроводу процесу реалізації завдань національно-патріотичного виховання працівниками комунального закладу Тростянецької районної ради «Районний методичний центр», досвідом учителів загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району щодо формування громадянської компетентності школярів через призму навчально-виховного процесу.

pdf