Spread the love

 

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

На уроках трудового навчання та технологій зазначена мета досягається шляхом залучення учнів до проектної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане.

У 2017-2018 навчальному році учителі трудового навчання працюватимуть з учнями основної школи за оновленою програмою, зміст якої орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, що покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.

Колективно опрацювати інновації у викладанні предмету мали можливість учителі трудового навчання та технологій району під час інструктивно-методичної наради, яка відбулася 12 вересня 2017 року на базі КЗ ТРР «Районний методичний центр». Керівник районного методичного об’єднання учителів трудового навчання та технологій Гловацька Ірина Вікторівна, проаналізувала особливості реалізації оновленої навчальної програми, окреслила її наскрізні змістові лінії, розкрила суть академічної автономії вчителя. Учасники наради колективно обговорили структуру нової програми, зміст навчального матеріалу та опрацювали перелік об’єктів проектно-технологічної діяльності учнів.

Нове завжди викликає багато запитань, уточнень та емоцій. І саме колективне обговорення дало присутнім можливість подискутувати над незрозумілими моментами, знайти відповіді на запитання, перейняти досвід колег. То ж, успішний старт у реалізації оновленої програми з трудового навчання зроблено.

 

 

Методист з психологічної служби

КЗ ТРР «Районний методичний центр»

Синявіна Тетяна Миколаївна