Spread the love

Шановні колеги! Метою сучасної освіти, зокрема й природничої, є формування всебічно розвиненої, компетентної, творчої особистості школяра, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом усього життя.

Педагоги Тростянеччини мають значні надбання щодо реалізації компетентнісного підходу. Засвоїти інноваційні освітні технології (проектні, інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, проблемного навчання, розвитку критичного мислення тощо), використання яких зумовлює високий ефект компетентнісної освіти, дозволили вчителям чисельні районні семінари-практикуми, у рамках яких досвідчені вчителі презентували свій досвід. Засвідчити відповідність особистісного професійного розвитку вчителів природничих дисциплін сучасним вимогам дозволить районна науково-практична підсумкова конференція «Якісна природнича освіта як основа розвитку і самореалізації педагогів та учнів сучасної школи».

Слід зазначити, що однією з умов якісної природничої освіти, крім нового змісту, є формування досвіду пізнавальної, практичної та експериментальної діяльності учнів, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу. Сприяють цьому факультативи та курси за вибором. Навчальними закладами Тростянеччини накопичений і поширюється за межі району досвід такої роботи. Так, у жовтні 2017 року в рамках обласного семінару з теми «Формування економічного мислення учнів» буде презентовано досвід упровадження вчителями Тростянецького району експериментального курсу «Фінансова грамотність».

Особливу увагу хочу звернути на те, що у роботі з обдарованими дітьми вчителі природничих дисциплін постійно забезпечують результативність участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. Так, переможцями ІІІ (обласного) етапу у 2016-2017 н. р. стали Бондаренко Даниїл, Тат’янченко Тетяна, учні Тростянецької СШ І-ІІІ ст. № 2 (наставники – учителі географії Гулакова Тетяна Іванівна, хімії Заяц Ріта Анатоліївна), та Батраченко Владислав, учень Тростянецької СШ І-ІІІ ст. № 5 (наставник – учитель хімії Романенко Ірина Іванівна).

Всебічному розвитку особистості школярів сприяє і щорічний районний інтелектуальний природничий конкурс, яким є хіміко-біологічна гра «Ерудит» для учнів 9-х класів. Абсолютним переможцем гри 2016-2017 н. р. стала команда Тростянецької СШ І-ІІІ ст. № 2 (наставники учнів – Заяц Ріта Анатоліївна та Солоха Катерина Анатоліївна, учителі, відповідно, хімії та біології). Це вже друга перемога команди за три роки існування гри, що свідчить про належну організацію педагогами позакласної роботи, спрямовану на розвиток інтелектуальної творчості учнів, їх дослідницької компетентності.

Пріоритетним завданням кожного навчального закладу є виховання фізично здорової молодої людини. Нам, педагогам, необхідно створити умови для забезпечення цілісного благополуччя дитини та її особистісного розвитку, упорядкувати сприятливе для освіти шкільне середовище, налагодити взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою на Тростянеччині створена і діє Районна програма розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю. За власними концепціями «Школи, дружньої до дитини» працює Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 1, «Школи сприяння здоров’ю» – Білківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Виходячи з вимог сьогодення, для забезпечення здоров’яспрямованого змісту навчально-виховного процесу педагогічним колективам слід сконцентрувати зусилля на реалізацію таких завдань, як:

  • функціонування у навчальному закладі школи (центру) здоров’я;
  • подолання шкільних факторів ризику на здоров’я учнів;
  • упровадження у навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій – інтерактивних, проектних, ІКТ, які найкраще сприяють формуванню в учнів здоров’язбережувальної компетентності;
  • долучення всіх членів педагогічного колективу до здоров’яспрямованої діяльності;
  • залучення учнівського самоврядування, батьківської громадськості до роботи з пропаганди культури здоров’я.

Зважаючи на високий кадровий потенціал закладів освіти району, впевнена, що ми досягнемо високих результатів у формуванні висококомпетентної особистості школяра.

Разбєйко Людмила Василівна,

методист з навчальних дисциплін комунального закладу

Тростянецької районної ради «Районний методичний центр»

(з виступу на серпневій конференції педагогічних працівників Тростянецького району 2017 року)