Педагогіка партнерства буде однією з

основ школи, заснованої на взаємній повазі до

особистості, прав і вибору і відповідальності

за прийняті рішення.

Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України

Шановні освітяни, дорогі колеги!

Вітаю вас з початком нового навчального року! Бажаю міцного здоров’я, миру, благополуччя, родинного затишку! Нехай світлим і радісним буде кожен ваш день!

Сьогодні у час реформ і докорінних змін в освіті одним із восьми ключових компонентів формули Нової української школи є педагогіка партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнями і батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями і є добровільними, рівноправними учасниками освітнього процесу. У цьому партнерстві учитель – друг дитини, а родина – залучена до побудови її освітньої траєкторії.

Слід зазначити, що у навчальних закладах педагогіка партнерства здійснюється через систему методів та прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму, творчого підходу до розвитку особистості. Головний сенс педагогіки партнерства – високий кінцевий результат.

Дуже важливо, щоб ми, педагоги, завжди пам’ятали, що кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. А місія і школи загалом, і вчителя зокрема – допомогти розкрити та розвинути ці здібності, таланти, можливості саме на основі партнерства.

У цьому аспекті велику теоретичну допомогу нам – педагогам, батькам – можуть надати твори класиків вітчизняної та світової педагогіки, зокрема, Я.А. Коменського, В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренка, Ш.О. Амонашвілі та багатьох інших, які допомагають вирішити проблеми виховання дітей у школі та сім’ї.

Реалізація ідей педагогічного партнерства у навчальних закладах здійснюється, перш за все, шляхом наближення вчителя до дитини за рахунок великої любові й поваги до неї, можна сказати, що «вчитель схиляється до її рівня», «віддавши серце дітям». Є чимало прикладів вчителів Тростянеччини, що крокують саме таким шляхом. Серед них, зокрема, вчителі початкових класів Тростянецьких СШ І-ІІІ ст. № 2 Ващенко Ірина Миколаївна, № 3 Подоляк Юлія Сергіївна, з якими мені довелось тісно працювати, глибоко аналізувати їх педагогічну діяльність, готуючи до професійних конкурсів.

На жаль, не всі педагоги готові до такого стилю стосунків, і далеко не всі діти можуть повірити у свою «рівність» із учителем. А тому дуже важливо вчителям особливу увагу приділяти демократизації взаємовідносин із учнями, що відображається в нових підходах до навчання – створенні сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні монологічного викладу матеріалу та дублюванні інформації, яка може бути отримана з інших джерел, переходу до спілкування у формі діалогу, інтенсифікації впровадження активних методів навчання (ігрових, проектних, інтерактивних), які дають можливості розвивати творчість, ініціативу, активізувати пізнавальну діяльність особистості. У такому випадку обидва учасника навчання і виховання, вчитель і учень, – рівноправні суб’єкти діяльності. Ніхто ні над ким не застосовує владу. Так реалізується ідея рівності.

Прикладом створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечує втілення ідеї партнерства у навчанні та вихованні, є впроваджені на Тростянеччині інновації:

  • «Школа здорового харчування» (створена у межах Всеукраїнського проекту «Здорова дитина – здорова країна», базовий заклад – Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 2);
  • «Інтелект України», Всеукраїнський науково-педагогічний проект для навчання академічно обдарованих дітей (базовий заклад – Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 5).

Кожен педагог – унікальний, адже для його педагогічної лабораторії характерна індивідуальна навчально-виховна система, яку він вибудовує відповідно до своїх професійних можливостей, творчого потенціалу, педагогічного кредо, запитів та інтересів учнів і батьків.

У навчальних закладах нашого району багато майстрів педагогічної справи. Серед них 74 педагоги – це старші вчителі, 6 – учителі-методисти:

  • Тростянецької СШ І-ІІІ ст. № 2 – історії та правознавства Герасимовська Ніна Володимирівна, Заслужений учитель України, української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури Бабич Валентина Володимирівна, географії Гулакова Тетяна Іванівна;
  • Тростянецької СШ І-ІІІ ст. № 3 – української мови та літератури Лампак Лариса Іванівна;
  • Тростянецької СШ І-ІІІ ст. № 5 – початкових класів Міщенко Тетяна Миколаївна, хімії Романенко Ірина Іванівна.

Дитина у спілкуванні з педагогом-майстром не помічає, що її виховують і навчають, їй просто хочеться відвідувати уроки, зустрічатися, спілкуватися з ерудованою, інтелігентною, доброю і мудрою людиною – вчителем.

Ще один дуже важливий аспект успішності партнерських відносин між учителем і учнем є емоційний стан уроку. Як відомо, психологічний клімат значною мірою залежить від особистості вчителя: саме він, у першу чергу, створює настрій класу. Учителю повинні бути властиві оптимізм праці, тобто віра в те, що кожна дитина має шанс на успіх, почуття гумору, демократизм стосунків. Створений на таких засадах настрій уроку породжує в дитини впевненість у собі, віру в добро і справедливість, формує почуття надії і любові до людей.

Хочу звернути вашу увагу ще на один аспект партнерства – організацію співпраці вчителя з батьками.

Слід зазначити, що педагогічні колективи шкіл володіють значним психолого-педагогічним потенціалом, завдяки якому можуть надати батькам суттєву допомогу у вихованні дітей, сприяти покращенню внутрішньо-сімейного мікроклімату, встановленню адекватних взаємин між дорослими і дітьми. Проте така робота ще не набула масового характеру і ефективно реалізується тільки окремими педагогічними колективами, що утруднює виконання сім’єю виховної функції. І це є величезною проблемою, тому що для батьків педагог повинен бути партнером, який допомагає в складних ситуаціях щодо виховання дитини. Недостатність відповідних знань у значної кількості дорослих членів сімей, невміння (а то й небажання) деяких батьків пізнати свою дитину, її вікові та індивідуальні особливості негативно позначаються на її розвитку, формуванні ціннісних орієнтацій.

Отже, співпраця школи і родини має ґрунтуватися на взаємоповазі, рівноправному партнерстві. Педагогічний колектив та колектив батьків – це має бути єдиний живий організм, об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю за майбутнє кожної дитини.

Дякую за увагу!

 

Громова Віра Іванівна,

методист з кадрових питань та управлінської діяльності комунального

закладу Тростянецької районної ради «Районний методичний центр»

(з виступу на серпневій конференції педагогічних працівників Тростянецького району 2017 року)