24 квітня 2019 року на базі Станівської ЗОШ І-ІІ ступенів Тростянецької районної ради відбулася чергова й остання у 2018/2019 навчальному році районна панорама педагогічної творчості. Цього разу для обміну професійним досвідом були скликані  вчителі інформатики та фізичної культури закладів загальної середньої освіти Тростянецького району.

Зміст заходу визначався колом науково-методичних інтересів педагогів, які окреслені певною загальною  науково-методичною темою, зокрема:

  • учителів інформатики – «Формування предметних і ключових компетентностей учнів на уроках інформатики шляхом розвивально-компетентнісного підходу»;
  • учителів фізичної культури – «Розвиток фізичних якостей учнів шляхом творчого підходу до використання засобів фізичної культури як основи здорового способу життя».

Розпочалася програма методичного заходу із презентації Станівської ЗОШ І-ІІ ст., яку для гостей провела директор закладу Григор’єва Ірина Леонідівна, розповівши про  особливості життєдіяльності школи, ініціативи та творчі досягнення педагогічного колективу і школярів, підготовку до впровадження Концепції «Нова українська школа» й ін.

Панораму педагогічного досвіду вчителів Станівської ЗОШ І-ІІ ст. склали:

  • самопрезентація вчителем інформатики Валентиною Володимирівною Овчаренко, спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії, змісту й результатів роботи над особистою науково-методичною проблемою «Розвиток критичного мислення школярів засобами інноваційних освітніх технологій на уроках інформатики». Педагог, інформуючи колег про впроваджувані нею інновації (міні-проекти, навчальна дискусія, пошуково-ситуаційні і проблемні задачі, дидактичні ігри, вправи та творчі завдання, тестовий контроль тощо) наголошувала на обов’язкове розв’язання ряду педагогічних завдань, а саме: підвищення рівня вмотивованості учнів, самоосвітньої та творчої їх активності; ефективне та творче застосування учнями на практиці опанованих знань, умінь, навичок, досвіду; розвиток соціальних і комунікативних здібностей школярів, умінь працювати в команді, будувати гіпотези, оцінювати ситуації, приймати конкретні рішення; організація ненав’язливого контролю, самоконтролю за процесом навчання. Для демонстрації свого професійного досвіду  щодо впровадження інноваційних освітніх технологій Валентина Володимирівна обрала урок інформатики у 5 класі з теми «Алгоритми з повторенням». Майстерно сплітаючи в один ланцюг сучасні технології, методи та прийоми навчання інформатиці, педагог продемонструвала високу професійну компетентність, в основі якої – досконале знання предмета, методики його викладання, психології, гуманної педагогіки, творчий підхід у вирішенні педагогічних завдань. Яскраве вираження мав й індивідуальний стиль учителя – висока педагогічна культура й інтелігентність, які поєдналися з розумною вимогливістю, наполегливістю, рішучістю, впевненістю, бажанням отримати максимальний результат. І він був отриманий, адже впродовж усього уроку педагог спрямовував свою діяльність на формування та розвиток у школярів широкого спектру ключових і предметних компетентностей. До програми презентації досвіду учителя інформатики Овчаренко Валентини Володимирівна увійшла й підготовлена педагогом інтелектуальна гра-шоу для учнів 5-9 класів «Хто зверху?». Змагання на кращих знавців інформатики між дівчатками та хлопчиками були захоплюючими, цікавими, азартними – за рахунок використання ігрових методів, групової форми роботи, мозкового штурму, проблемних і логічних завдань вчитель забезпечила стійку пізнавальну, творчу діяльність учнів, а разом з тим сприяла розвитку логічного мислення школярів, їх кмітливості, вмінню діяти в нестандартних ситуаціях, застосовувати набуті знання для розв’язування завдань різних типів складності, навчала дітей мистецтву спілкування, виховувала  цілеспрямованість, наполегливість у досягненні спільної мети;
  • самопрезентація вчителем фізичної культури Олександром Вікторовичем Мандрикою, спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії, змісту й результатів роботи над особистою науково-методичною проблемою «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів засобами інноваційних технологій на уроках фізичної культури». Розповідаючи про особливості організації уроку фізичної культури, педагог наголошував на обов’язковому забезпеченні його особистісної орієнтації, спрямованості на зміцнення здоров’я, розвиток морально-вольових та інтелектуальних здібностей школярів. Для успішного виконання цих пріоритетних завдань вчителю доводиться постійно навчатися та самовдосконалюватися, аби глибоко осягнути освітні інновації й адаптуватися до сучасних тенденцій. Продемонстрований Олександром Вікторовичем урок фізичної культури  у 6 класі з теми «Легка атлетика» показав органічне поєднання традиційних та інноваційних технологій. Упродовж уроку засобами фронтальних та індивідуальних методів була забезпечена активна рухова діяльність учнів, спрямована на розвиток їх спритності, швидкості, витривалості, силових якостей. Висока щільність уроку, оптимальний обсяг та інтенсивність навантаження школярів під час виконання ними фізичних вправ, використання педагогом продуктивних методів, спрямованість змісту на мотивацію здорового способу життя, зміцнення здоров’я та фізичний розвиток учнів  дозволили вчителю забезпечити досягнення мети уроку.

Керівниками районних методичних об’єднань учителів інформатики Аллою Вікторівною Савченко (учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель, заступник директора з навчально-виховної роботи  Білківської ЗОШ І-ІІІ ст.) та   фізичної культури й захисту Вітчизни Віктором Васильовичем Полежаєм (учитель фізичної культури та захисту Вітчизни вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Полянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ») проведено методичний мікрофон «Сучасний учитель – сучасний урок». Працювали педагоги у групах нарізно, але прийшли до єдиного висновку, що сучасний педагог – це активна, комунікабельна, працездатна, цілеспрямована, вольова, упевнена у собі, гуманна, висококомпетентна та творча особистість. А найголовніша його риса – це педагогічна любов, високе моральне почуття, яке виражається у самовідданій,  свідомій і стійкій прихильності вчителя до учня, зумовленій життєвими цілями служіння дитинству.

Не залишили поза увагою учасники методичного заходу й стратегічні орієнтири компетентнісно орієнтованого освітнього процесу, яких повинен дотримуватись сучасний педагог, аби виконати запит суспільства щодо виховання висококомпетентної особистості, громадянина-патріота своєї країни. Вільному обговоренню проблеми сприяла педагогічна дискусія з теми «Освіта школярів через призму компетентнісно орієнтованого підходу: технології, методи, прийоми».

На етапі підбиття підсумків кожен педагог накреслив свій наступний професійний маршрут щодо особистісного саморозвитку в оволодінні педагогічними інструментами компетентнісно орієнтованих технологій.

 

 

P.S. Учасники методичного заходу – працівники районної методичної служби, учителі інформатики, фізичної культури та захисту Вітчизни закладів загальної середньої освіти Тростянецького району – висловлюють глибоку подяку колективу Станівської ЗОШ І-ІІ ст. у цілому та директору Григор’євій І.Л., учителям Овчаренко В.В., Мандриці О.В. зокрема.

 

Волочаєва Лариса Анатоліївна, директор КЗ ТРР «Районний методичний центр»

 

Громова Віра Іванівна, методист КЗ ТРР «Районний методичний центр»