ПОШУК ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ (сайт МОНУ)

На допомогу вчителю, методисту (сайт Сумського ОІППО)


2018/2019 навчальний рік

Закон України “Про освіту”

Наказ Міністерства освіти і науки від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 12.06.2017 № 03-13/2887 «Про громадське обговорення»

Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 19.06.2017 № 03.1-13/3036 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-27 від 22.01.2018 “Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017/2018 навчальному році”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 813 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 815 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2018 № 863 “Про проведення експерименту всеукраїнського рівня “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу “Природничі науки” для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти “на серпень 2018 – жовтень 2022 роки”

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.08.2018 № 1/9-485 “Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 № 917 “Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814”

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 1/9-504 “Щодо експериментального впровадження інтегрованого курсу “Природничі науки”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 923 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 924 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі”

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2018 № 1-11/9224 “Щодо функціонування груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти “

Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти

Закони України

1. Про освіту

2. Про дошкільну освіту

3. Про охорону праці

4. Про дитяче харчування

5. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

6. Конвенція про права дитини

Укази Президента України

1.Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2.Про Державну премію України в галузі освіти

 

Постанови Кабінету Міністрів України

1.Постанова КМУ від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

2. Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591″

3. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

4. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

5. Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»

 

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. від 14 червня 2002 р. N 826 “Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі”
 2. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 “Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів”
 3. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 “Про затвердження Положення про центр розвитку дитини”
 4. від 26 серпня 2002 р. N 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”
 5. №311 від 30.03.11 року “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду”

Базовий компонент дошкільної освіти

 

Накази Міністерства освіти і науки України:

 1. Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»
 2. Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965
 3. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
 4. Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618
 5. «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972
 6. МОН молодь спорту від 25.11.2011 № 1368 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1447/20185
 7. «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах» від 01.10.2012 № 1059
 8. «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. N 102 
 9. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006  № 298/227
 10. «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України» від 02.08.2005  N 458
 11. «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23 березня 2005р. № 178
 12. «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 N 128
 13. «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї» від 30 червня  2011 року № 714
 14. «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти» від 13.05.93 N 135 
 15. «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 № 432/496 
 16. «Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці» від 17.02.99 N 27
 17. «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу» від 26 квітня 2011 року № 398 
 18. «Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників» від 29.07.93 р. № 58
 19. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010  N 930 
 20. «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 04.11.10. № 1055 
 21. «Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів» від 25.11. 2011 р. № 1365 
 22. «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу» від 25.11. 2011 р. № 1368 
 23. «Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»» від 15.05. 2012 р. № 582
 24. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Листи Міністерства освіти і науки України:

 1. Лист МОН України від 18.10.2016 № 1/9-577 «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах»
 2. Лист МОН України від 01.09.2016 № 2/4-14-1699-16 «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р.»
 3. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»
 4. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
 5. Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 6. Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 7. Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»
 8. Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 9. Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 10. Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»
 11. Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»   Кваліметрична модель (завантажити)
 12. Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
 13. Лист Міністерства № 1/9-249 від 20.05.2015 р. «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році»
 14. Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»
 15. Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
 16. Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»
 17. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 “Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання”
 18. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 “Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах”
 19. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 “Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів”
 20. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах”
 21. Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

Додаток

22. Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. “Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах  у 2014/2015 навчальному році”

23. Лист МОН України від 12.06.2014 № 1/9-310 «Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України»

24. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. “Щодо тимчасового припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників”

25. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. ” Щодо тимчасового припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників “

26. Лист МОН України від 02.04.2014 № 1/9-187 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації»

27. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 “Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти”

28. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 “Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом”

29. Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 “Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів”

30. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 “Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах”

31. Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 “Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах”

32. Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 “Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

33. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 “Щодо благодійних внесків”

34. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 “Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку”

35. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 “Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

36. Лист Міністерства № 1/9-446  від 20.06.13 “Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році”

37. Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152

38. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  “Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах”

39. Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 “Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності”

39. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.2011 “Про забезпечення  взаємодії  в  освітній  роботі  з  дітьми   старшого дошкільного і молодшого шкільного віку”

40. Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.2011 “Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році»”

41.Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 “Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”

42. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”

43. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 “Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах”

44. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 ” Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо).”

45. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 “Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп”

46. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 “Про здійснення соціально-педагогічного патронату”

47.Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08″Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів”

48. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 “Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”

49. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 “Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»”

50. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 “Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах”

51. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 “Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей”

52. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.2010 “Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу”

53. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 “Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів”

54. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 “Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу».”

55. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 “Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку”

56. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 “Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників”

57. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 “Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”

58. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”

59. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”

60. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 “Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. “

61. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 “Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію”

62. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 “Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”

63.Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 “Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”

64. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах”

65. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 “Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»”

66. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 “Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

67. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

68. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 “Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти”

69. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

70. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  “Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період”

 

 

 

2017-2018 навчальний рік

Закони України

 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
 • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами, редакція від 28.09.2017)
 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ІІІ
 • Закон України «Про волонтерський рух» від13.04.2009 № 4345
 • Закон України від 23.05.2017 №2053-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

Укази Президента України

 • Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про національну доктрину розвитку освіти»
 • Постанови Кабінету Міністрів України
 • Постанова Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005№1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»
 • ПостановаКабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №788 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Постанова Кабінету Міністрів Українивід 27.08.2010 №779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладаху зв’язкузпереходом на 11-річний строк навчання»
 • ПостановаКабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Накази Міністерства освіти і науки України

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434 «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001№45 «Про затвердження положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159 «Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001№ 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284 «Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.08.2002№456 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 №407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 90 «Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 № 489 «Про затвердження змін до Положення про класного керівника навчальним закладом системи загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 730 «Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Щодо Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2008 № 1008 «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять із фізичної культури, «Захисту Вітчизни» та позакласних спортивно-масових заходів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 «Про затвердження інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010№ 1085 «Про затвердження правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2012 № 992 «Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2012 № 1/9-72 «Про затвердження форми первинного обліку №1-ОМК «Особова медична книжка» та інструкції щодо порядку її ведення»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2013№ 1059 «Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 №1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2015 №187 «Провнесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 №412 «Про затвердження інструкції щодо ведення класних журналів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.06.2016 № 704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2016 № 36/247 «Про запровадження дорожної карти впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України України від 26.01.2017№100 «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2018 в Україні»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 №369 «Про затвердження положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017№601 «Про проведення в 2017 році пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІ8А-2018 в Україні»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №799 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014№ 504»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 860 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 369 «Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.06.2017 № 709 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнаннякабінетівкомп’ютерної техніки внавчальних закладах та режим праціучнів на персональних комп’ютерах»ДСанПіН 5.5.6.009-98»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 995 «Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 №1015 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української ніколи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017№ 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017№ 1127 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

Листи Міністерства освіти і науки України

Листи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 22.12.2017 № 09-13/6461 «Про психологічне забезпечення професійного самовизначення учнів у контексті реалізації концепції Нової української школи»Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Методичні рекомендації керівникам загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Методичні рекомендації  для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Рекомендації для заступників директорів з виховної роботи щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Методичні рекомендації щодо організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності навчання в процесі організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації СОІППО щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році: