Закони України

 • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами)
 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ІІІ
 • Закон України «Про волонтерський рух» від13.04.2009№ 4345 Закон України від 23.05.2017 № 2053-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

Укази Президента України

 • Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про національну доктрину розвитку освіти»
 • Постанови Кабінету Міністрів України
 • Постанова Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005№ 1312«Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»
 • ПостановаКабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №788 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Постанова Кабінету Міністрів Українивід 27.08.2010 №779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладаху зв’язкузпереходом на 11-річний строк навчання»
 • ПостановаКабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Накази Міністерства освіти і науки України

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.1999 № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України (зі змінами)»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434 «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001№ 45 «Про затвердження положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159 «Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001№ 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284 «Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.08.2002№ 456 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 № 407 «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 90 «Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 № 489 «Про затвердження змін до Положення про класного керівника навчальним закладом системи загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 730 «Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Щодо Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2008 № 1008 «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять із фізичної культури, «Захисту Вітчизни» та позакласних спортивно-масових заходів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 «Про затвердження інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010№ 1085 «Про затвердження правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2012 № 992 «Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі»
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2012 № 1/9-72 «Про затвердження форми первинного обліку №1-ОМК «Особова медична книжка» та інструкції щодо порядку її ведення»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2013№ 1059 «Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 № 1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2015 № 187 «Провнесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження інструкції щодо ведення класних журналів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.06.2016 № 704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2016 № 36/247 «Про запровадження дорожної карти впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України України від 26.01.2017№100 «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2018 в Україні»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 №369 «Про затвердження положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017№601 «Про проведення в 2017 році пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІ8А-2018 в Україні»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 799 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014№ 504»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 860 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 369 «Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України»
 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.06.2017 № 709 «Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнаннякабінетівкомп’ютерної техніки внавчальних закладах та режим праціучнів на персональних комп’ютерах»ДСанПіН 5.5.6.009-98»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 995 «Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 1015 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української ніколи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017№ 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017№ 1127 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

Листи Міністерства освіти і науки України

 

Листи Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

 

Лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 22.12.2017 № 09-13/6461 «Про психологічне забезпечення професійного самовизначення учнів у контексті реалізації концепції Нової української школи» 

Методичні рекомендації

 

Методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Методичні рекомендації керівникам загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Методичні рекомендації  для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Рекомендації для заступників директорів з виховної роботи щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Методичні рекомендації щодо організації навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності навчання в процесі організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації СОІППО щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році: