Spread the love

 

В умовах реалізації концепції-проекту «Нова українська школа: простір освітніх можливостей» постає необхідність переосмислити накопичену практику підготовки педагогів, спрямувати їх зусилля на використання в повній мірі потенціалу різних видів мистецтва. Мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал пов’язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються найпотаємніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу.

З метою визначення пріоритетних напрямків діяльності вчителів мистецьких дисциплін у 2017-2018 н. р. 5 вересня 2017 року на базі КЗ ТРР «Районний методичний центр» була проведена інструктивно-методична веб-нарада, одним з питань якої було підбиття підсумків діяльності районної методичної служби з підвищення майстерності вчителів предметів художньо-естетичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району за 2016-2017 н. р.

Настанови щодо особливостей викладання предметів художньо-естетичного циклу надали Фоміна Антоніна Василівна, керівник районного методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва, та Стогній Анна Анатоліївна, керівник районного методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва.

Вони наголосили, що у 2017/2018 навчальному році вивчення предметів художньо-естетичного циклу буде здійснюватися за такими програмами:

– у 5-9 класах за навчальною програмою «Мистецтво. 5 – 9 класи» (оновлена). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;

– у 10-11-х класах – за програмами «Художня культура» рівня стандарту, академічного та профільного рівнів. Програми розміщені на офіційному сайті МОН: (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).

Особливу увагу було зосереджено на тому, що відповідно до нових Типових навчальних планів, затверджених наказом МОНмолодьспорту від 03.04.2012 № 409, освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами для 5-7 класів: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» або інтегрованим курсом «Мистецтво», рішення про що приймає загальноосвітній навчальний заклад.

Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» (авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова) включає три блоки: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає наскрізний тематизм та логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу. У 5-му класі учні засвоюють особливості мови різних видів мистецтва, у 6-му класі – палітру жанрів музичного та образотворчого мистецтв, у 7-му класі – новітні явища в мистецтві в єдності традицій і новаторства. У 8-9 класах учні знайомляться зі стилями і напрями мистецтва. У 2017 році здійснено оновлення чинної навчальної програми «Мистецтво. 5-9 клас», у якому віддзеркалилися зміни, що відбуваються у сучасній освіті.

У ході роботи було з’ясовано, що вектор освіти і виховання має спрямовуватись у площину цінностей особистісного розвитку школярів на основі виявлення художніх здібностей, формування різнобічних естетичних інтересів і потреб, становлення творчої індивідуальності кожного учня.

 

Яценко Галина Вікторівна, методист з позашкільної, позакласної

та виховної роботи КЗ ТРР «Районний методичний центр»